Què hi ha al RondCat

La base de dades inclou només versions de rondalles recollides de primera mà del medi oral. En virtut d’aquest criteri, s’inclouen les versions d’autor fetes a partir de testimonis orals inèdits recollits per ells mateixos -com les de Verdaguer, Enric Valor o Pep Coll-, i se n’exclouen les adaptacions i les recreacions de rondalles de tradició folklòrica destinades al públic infantil que no es basen en fonts orals pròpies o en les quals no s’indica la font de procedència.

A la base de dades, també s’hi inclouen les traduccions d’aquelles rondalles que compleixen els requisits anteriors però que no s’han publicat en la llengua original. Per exemple, les rondalles en espanyol de Milà (1853) i les rondalles en alemany de Karlinger (1961, 1967 i 1989). La base de dades, doncs, de moment, només inclou les versions publicades en reculls monogràfics en totes les seves edicions sempre que es tracti d’edicions completes: se n’exclouen per tant les fragmentàries o les traduccions, per bé que excepcionalment, com en el cas de Mn. Alcover, puguin donar-se les dades de publicacions anteriors a la seva inclusió en volum.

Llista d’aplecs buidats