Contacte

Els responsables de la base de dades hem procurat localitzar i despullar tots els reculls de què hem tingut notícia. És més que probable, tanmateix, atesa la dispersió editorial i la implicació sovint local de la recerca i l’edició, que algun recull s’hagi escapat als nostres esforços. Agrairíem que se’ns fes arribar la notícia dels aplecs que indegudament no figurin a la llista que donem a la fi de Què hi ha al RondCat amb el compromís que seran examinats i incorporats. Facilitaria molt la nostra tasca que si no han estat objecte d’edició comercial recent que es pugui adquirir amb certa facilitat se’ns en fessin arribar dos exemplars (un per a l’Arxiu de Folklore i un altre per a la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la URV). Si això no fos possible, n’hi hauria prou amb fotocòpia completa de les publicacions en qüestió.

Hem intentat també evitar els errors, però com en tota obra humana és segur que se n’hi detectaran. També en aquest cas ens serà utilíssima la vostra col·laboració.

Finalment, ens agradaria que la base de dades fos còmoda d’utilitzar i atractiva. Tindrem en consideració tots els suggeriments i els desigs que se’ns formulin en aquest sentit.Rondalles catalanes

Arxiu de Folklore
Avinguda Catalunya, 35
43002 – Tarragona
Telf. 034 977 559 780
Fax: 034 977 558 386
Email: folk@urv.cat