Aguiló, Marià

2008
El rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació i estudi introductori. Edició de Jaume Guiscafrè. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Textos i Estudis de Cultura Catalana.

Alcover, Antoni M.] Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó

1885
Contarelles d’en Jordi des Racó. Pròleg de Tomàs Fortesa. Palma: Tipografia Catòlica Balear.
2012
Contarelles d’En Jordi des Recó. 2 vols. A cura de Maria Pilar Perea. Barcelona: Edicions UIB - Institut d'Estudis Baleàrics - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Biblioteca Marian Aguiló 50 i 51.
1896
 • I] Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan.
 • [2ª ed.] [1915] 1916 Palma: Estampa d’En Sebastia Pizà; [3ª ed.] Palma: Estampa de Mossèn Alcover; [4ª ed.] 1932 Il·lustrat per Francesc de Borja Moll. Sóller: Salvador Calatayud. [5ª ed.] 1960 Il·lustrat per Prat i Moll. Palma: Editorial Moll.
1897
 • II] Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan.
 • [2ª ed.] 1907 Palma: Estampa de N’Amengual y Muntaner; [3ª ed.] 1913 Barcelona: Editorial Ibèrica; [4ª ed.] Palma: Estampa de Mossèn Alcover.
1898
 • III] Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan.
 • [2ª ed.] 1913 Sóller: Estampa de La Sinceritat.
1904
 • IV] Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan.
 • [2ª ed.] 1923 Il·lustrat per Francesc de Borja Moll. Palma: Estampa de N’Antoni Rotger; [3ª ed.] 1934 Il·lustracions i glossari de Francesc de Borja Moll. Sóller: Salvador Calatayud.
1909
 • V] Palma: Estampa d’En Felip Guasp i Vicens.
 • [2ª ed.] 1924 Barcelona: Àlvar Verdaguer.
1913
 • VI] Palma: Estampa d’En Sebàstia Pizà.
 • [2ª ed.] 1923 Il·lustrat per Francesc de Borja Moll. Palma: Estampa de N’Antoni Rotger.
 • VII] Sóller: Estampa de “La Sinceritat”.
1924
VIII] Barcelona: Àlvar Verdaguer.
1926
IX] Il·lustrat per Josep Moll i Casanoves. Palma: Estampa de Mossèn Alcover.
1929
X] Il·lustrat per Francesc de Borja i Josep Moll Casanoves. Palma: Estampa de Mossèn Alcover.
1930
XI] Il·lustrat per Francesc de Borja i Josep Moll Casanoves. Sóller: Salvador Calatayud.
1931
XII] Il·lustrat per Josep Moll i Casanoves. Sóller: Salvador Calatayud.
Edició “popular” definitiva:
1936-72
Rondaies mallorquines d’en Jordi des Recó. 24 vols. Palma: Moll. [Reimpresa moltes vegades.]
Edició crítica (en procés d’edició):
1996
I] Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Editat per Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Palma: Moll.
1998
II] Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Editat per Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Palma: Moll.
2001
III] Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Editat per Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Palma: Moll.
2006
IV] Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Editat per Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Palma: Moll.
2010
V] Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Editat per Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Palma: Moll.
2013
VI] Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Editat per Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Palma: Moll.

Alcover, Antoni M.] Rondalles mallorquines

1917
Lectura Popular, vol. XII, nº 196. Barcelona.

Amades, Joan] Folklore de Catalunya: Rondallística (Rondalles - Tradicions - Llegendes)

1938
El Rector de Vallfogona. Barcelona: Gràfiques Calmell. Narracions Populars, III.
1948-49
Les cent millors rondalles populars. 2 vols. Barcelona: Selecta. Biblioteca Selecta 51 i 52.
1950
 • Barcelona: Selecta. (Biblioteca Perenne 13.)
 • [2ª ed., parcial] 1974 Folklore de Catalunya: Rondallística (Rondalles). Barcelona: Selecta. Biblioteca Perenne 13.

Amades, Joan] Contes catalans

1957
Traduït per Soledat Estorach i Miquel Lequenne. Il·lustrat per José Bartoli. Notes per Walter Anderson i Joan Amades. Paris: Éditions Érasme.

Baldó i Vives, Francesc

1999
Contes i contalles de Miquel de Rosa. Modismes, dits i comparances en la parla de Benimuslem. Alzira: Publicacions de l’Ajuntament de Benimuslem.

Bataller Calderon, Josep

1981
Contalles populars valencianes. Vol. I. València: Edicions Alfons el Magnànim.
1986
Contalles populars valencianes. Vol. II. València: Edicions Alfons el Magnànim.
1997
Rondalles i acudits valencians. Gandia: CEIC Alfons el Vell.
2001
Rondalles de les comarques centrals valencianes. Ontinyent: Caixa d'Estalvis d'Ontinyent.

Bertran i Bros, Pau] Cansons i follíes populars (inèdites)

1885
Barcelona: Llibrería de Álvar Verdaguer.

Bertran i Bros, Pau] El rondallari català

1888
“Rondallística”. Jochs Florals de Barcelona. Vol. XXX. Pp. 177-225.
1908-9
Les rondalles populars catalanes. 2 vols. Barcelona: Fidel Giró.
1909
Edició de R. Miquel y Planas. Barcelona.
1989
El rondallari català. Editat per Josep M. Pujol. Il·lustrat per Joan Vila. Barcelona: Alta Fulla. Arxius del Folklore Català 12.

Bosch, Andreu; i Maria A. Susanna Sanna] Històries de l’Alguer, de la marina i la campanya

1996
Barcelona: Rafael Dalmau. Al Guió del Temps.

Buj Alfara, Àngela

2000
Davall de la figuera. Històries de la tia Pasquala. Calaceit: Penya Rostoll de la Portellada - Associació Cultural del Matarranya. Lo Trull 6.

Camps i Mercadal, Francesc (Francesc d’Albranca)

1918
Folk-lore menorquín (De la pagesía). Maó: Biblioteca del Ateneo Científico, Literario y Artístico.
1987
Folklore menorquí (De la pagesia). Ciutadella: Consell Insular de Menorca - Entitat Local d'es Migjorn Gran.

Cardona, Maria

2006
Recull de contes i rondalles eivissenques. Il·lustracions de Josep Joan Ferrer Aguiló. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics - J. J. de Olañeta Editor. El Pou de la Lluna 9.

Caseponce, Esteve] Rondalles

s.d. [1907]
Contes vallespirenchs replegats per En Mir y Nontoquis. Perpinyà: Impremta d’en Josep Payret. [Col·lecció de dotze contes]
1914-15
Rondalles. 3 vols. Barcelona: Editorial Ibèrica.
1915-19
Rondalles del Vallespir. 7 vols. Barcelona: Editorial Ibèrica. [Continuació de les primeres sèries amb canvi de títol. Conté la col·lecció original més sis contes afegits.]
1920-23
Rondalles catalanes. 10 vols. Barcelona: Foment de Pietat Catalana. [Reimpressió de l’edició anterior però amb el títol canviat.]
1932-34
Rondalles catalanes. 8 vols. Barcelona: Foment de Pietat Catalana. [2ª edició, inacabada, de Rondalles catalanes.]
1948
Rondalles. Barcelona: Foment de Pietat. [Un volum reimprès de Rondalles del Vallespir.]
1953
Rondalles. Barcelona: Balmes.
1972
Rondalles. Barcelona: Balmes.

Caseponce, Esteve] Contes vallespirencs

1931
Contes vallespirencs del temps de les encantades. Ceret: Impr. Coste y Doutres.

Castelló Guasch, Joan

1953
Rondaies eivissenques. Palma: Impremta Successors d’en F. Ferrer.
1955
Rondaies d’Eivissa. Palma: Moll. Biblioteca de les Illes d’Or 64.
1961
Rondaies i contes d’Eivissa. Il·lustrat per Joan F. Pujadas i Torres. Portada i capitals de Josep Bonet Roig. Palma: Impremta Alfa.
1999
Rondaies i contes d’Eivissa. Il·lustrat per Mario Stafforini. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs.
1974
Rondaies eivissenques de quan el Bon Jesús anava pel món. Palma: Impremta Alfa.
1976a
Rondaies eivissenques i contes de sa majora. Palma: Impremta Alfa.
1976b
Rondaies de Formentera. Palma: Impremta Alfa.

Cerdà, Jordi Pere

1961
Contalles de Cerdanya. Presentació d’Albert Manent. Barcelona: Barcino. Tramuntana 8.
1977
Contalles de Cerdanya. Perpinyà: Sant Joan i Barres.
2001
La dona d'aigua de Lanós. Contalles de Cerdanya. Canet: Trabucaire. Col·lecció Novel·la. [3ª edició, revisada i ampliada.]

Chauvell, Josep Antoni

1988
Bo per a contar. Barcelona: Sirius.

Chauvet, Horace

1899
Légendes du Roussillon. Perpinyà: Imprimérie Librairie de l’Indépendent.

Ciuffo, Antoni

1924
“Folklore alguerès”. Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana 13/5. Pp. 257-272.
1985
A Scanu, ed., Rondalles alguereses.

Col·lectiu Folklòric de Ciutadella

1981
Recull de rondalles populars menorquines. Pròleg de Francesc Florit. Ciutadella: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella. Quaderns de Folklore 6.

Col·legi de Sant Josep de sa Talaia

1982
Contes de Sant Josep de sa Talaia. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs.

Coll, Pep

1989
Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Il·lustrat per Sebastià Tamarit. Barcelona: la Magrana. L’Esparver Llegir 15.
1993
Muntanyes maleïdes. Barcelona: Empúries. Narrativa 26.

Diéguez, Mari Àngels; Maria F. Llinares; Francesc Xavier Llorca i Rosa Montiel

1999
Rondalles de la Marina. Altea: Caixa Altea and Institut de Batxillerat d’Altea.

Escuder Palau, Tomàs

1983
Contalles. Castelló: Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló.
1991
El que ens conten les muntanyes. Barcelona: Empúries.
1996
Cuentos del País Valenciano, Islas Baleares y Cataluña. Madrid: Miraguano.

Esteve i Beneito, Paco

2015
Agres i dolces: mostra de llengua i literatura populars arreplegada a Agres. Picanya: Edicions del Bullent.

Farnés, Sebastià

1893
Narraciones populares catalanas. Il·lustrat per M. Duran. Barcelona: Biblioteca Universal Ilustrada.

Ferrer i Ginard, Andreu

1914
Rondaies de Menorca. Ciutadella.
1973-74
Rondaies de Menorca. 2 vols. Ciutadella: Nura.

Gascón, Francesc

1999
Rondalles de la Vall d’Albaida i l’Alcoià. Ontinyent: Ajuntament d’Ontinyent.

Gasch, Quim; i Sol Gasch

1994
Contes de Cerdanya. Pròleg de Jordi Pere Cerdà. Il·lustrat per Joaquim Carbonell. Puigcerdà: Institut d’Estudis Ceretans - Amics de Cerdanya. Col·lecció Fumaterri.

Geis, Camil

1935
Llibre de rondalles populars. Il·lustrat per Jaume Busquets. Barcelona: Llibreria i Tipografia Catòlica.

Gomis i Mestre, Cels

2015
Les rondalles de Cels Gomis i Mestre. Edició, catalogació i estudi. Edició d'Emili Samper. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú 25.

González i Caturla, Joaquim

1985
Rondalles de l’Alacantí: contes populars. Alacant: Institut d’Estudis Joan Gil Albert - Diputació Provincial d’Alacant.
1998
Rondalles de l’Alacantí: contes populars. Alacant: Aguaclara.
1987
Rondalles del Baix Vinalopó: contes populars. Alacant: Institut d’Estudis Joan Gil Albert - Diputació Provincial d’Alacant.
1993
Rondalles del Baix Vinalopó: contes populars. Alacant: Aguaclara.

González Sanz, Carlos

1996a
Despallerofant: Recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca. Institut d’Estudis del Baix Cinca - Instituto de Estudios Aragoneses - Ajuntament de Fraga. La Sitja 14.

Grup de Recerca Folklòrica d’Osona

1984
El folklore de Rupit-Pruit II: Narracions. Vic: Eumo.

Guardiola, Pepa

1988a
El llop i la cogullada. Xàbia: Ajuntament de Xàbia.
1988b
Contes de riu-rau. Xàbia: Institut d’Estudis Joan Gil Albert - Ajuntament de Xàbia.

Guardiola Savall, M. Isabel; i Vicent Beltran Calvo

2005
Bolulla la caramulla: cultura popular i llengua d’un poble de la Marina. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Guarnerio, Pier Enea

1886
“Il dialetto catalano d’Alghero”. Archivio Glottologico Italiano 9. Pp. 261-364.
1985
Dins d’Scanu, ed., Rondalles alguereses.

Janer Manila, Gabriel

1982
Sexe i cultura a Mallorca: la narrativa oral i el teatre. Palma: Moll.

Karlinger, Felix

1961
Spanische Märchen. Düsseldorf and Cologne: Diederichs.
1973
Das Feigenkörbchen: Volksmärchen aus Sardinien. Kassel: Erich Röth. Das Gesicht der Völker 40.

Karlinger, Felix; i Bohdan Mykytiuk

1967
Legendenmärchen aus Europa. Düsseldorf and Cologne: Diederichs.

Karligner, Felix; i Johannes Pögl

1989
Katalanische Märchen. Munich: Diederichs.

Karlinger, Felix; i Ulrike Ehrgott

1968
Märchen aus Mallorca. Düsseldorf and Cologne: E. Diederichs Verlag.

Lacuesta, Marisa

1980
Recollim contes populars. Sueca: Diputació de València.

Limorti, Ester; i Artur Quintana

1998
El Carxe: Recull de literatura popular valenciana de Múrcia. Transcripció musical de Lluís Borau i Ester Pérez. Alacant: Diputació Provincial d’Alacant - Institut de Cultura Joan Gil Albert.

Llorens, Sara

2006
Rondallari de Pineda. A cura de Josefina Roma. Il·lustracions de Waldesca Santana. Pineda de Mar: Ajuntament de Pineda de Mar.
2016
Les llegendes secretes de Sara Llorens. Llegendes alacantines. A cura de Joan Borja. Alacant: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana.

Lluís, Joan

1988
Històries i llegendes del Pallars. Barcelona: Editorial Selecta - Catalònia. Club de Butxaca 54.

Lluís Salvador d’Àustria Toscana

1895
Rondayes de Mallorca. Würzburg: Imperial y Real Librería de la Cort de Leo Woerl.
1951
“Rondaies de Mallorca”. Dins d’Obres completes. Editat per Miquel Dolç. Barcelona: Selecta. Pp. 149-271. Biblioteca Selecta 88.
1982
Rondayes de Mallorca. Palma: José G. de Olañeta 1982. [Edició facsímil.]

Macabich, Isidor

1966
Historia de Ibiza. Vol. XI: Costumbrismo. Palma. Pp. 70-101.

Manunta, Francesc

1985
“Genarí”, dins d’Scanu, ed., Rondalles alguereses. Pp. 134-137.

Marí i Tur, Margalida

2006
Recull de contes i succeïts. Il·lustracions de Josep Joan Ferrer Aguiló. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics - J. J. de Olañeta Editor. El Pou de la Lluna 10.

Martín, Carme

1996
Llegendes i contalles del Bages. La memòria mítica dels nostres avis. Manresa: Angle Editorial.

Martínez i Martínez, Francesc

1912
Còses de la meua terra (la Marina). Pròleg de Francesc Badenes Dalmau. Primera tanda. València.
1920
Còses de la meua terra (la Marina). Segona tanda. València.
1947
Còses de la meua terra (la Marina). Transcripcions musicals de Mossèn Diego Ciutat i Bardissa, Prevere. Terça tanda i darrera. València.
1987
Còses de la meua terra (la Marina). Pròleg de Francesc Badenes Dalmau, 3 vols. Altea: Revista Altea i Ajuntament d’Altea. [Edició facsímil.]

Martínez Ricós, Empar

2001
L’any tururany... Narrativa oral al poble de Picanya. Rondallística, refranys, endevinalles i jocs de paraules. Picanya: Ajuntament de Picanya. Pont Vell 5.

Martínez, Josep V., ed.

1999
Conte contat. Rondalles populars de la Costera. Xàtiva: Associació d'Amics de la Costera.

Maspons i Labrós, Francesc de Sales] Lo rondallaire

1871
Lo rondallayre. Vol. I. Barcelona: Llibrería de Álvar Verdaguer.
1872
Lo rondallayre. Vol. II. Barcelona: Llibrería de Álvar Verdaguer.
1874
Lo rondallayre. Vol. III. Barcelona: Llibrería de Álvar Verdaguer.
1930
Lo rondallaire. Vol. I. Barcelona: Barcino. Escriptors Catalans Moderns.
2010
Lo rondallaire. Primera sèrie. Segona sèrie. Estudi de Josep M. Pujol i edició a cura d'Albert Mestres. Valls: Cossetània. Biblioteca de Tots Colors 6.

Maspons i Labrós, Francesc de Sales] Qüentos populars catalans

1885
Qüentos populars catalans. Barcelona: Llibrería de Álvar Verdaguer. Biblioteca Popular de l’Associació d’Excursions Catalana II.
1952
Contes populars catalans. Barcelona: Barcino. Biblioteca Folklòrica Barcino 6.
2014
Lo rondallaire. Tercera sèrie. Cuentos populars catalans. Edició a cura d'Albert Mestres. Valls: Cossetània. Biblioteca de Tots Colors 8.

Micó i Navarro, Joan Antoni

2009
Bèlgida: Etnologia i rondalles. València: Denes.

Milà i Fontanals, Manuel

1853
“Cuentos infantiles (rondallas) en Cataluña”. La Gaceta de Barcelona. Nº 203 (20-12-1853) i 206 (23-12-1853).
1853
“Cuentos infantiles (rondallas) en Cataluña”. Dins d’Observaciones sobre la poesía popular con muestras de romances catalanes inéditos. Barcelona: Impremta de Narciso Ramírez. Pp. 175-188.
1895
Obras completas. Barcelona: Librería de Álvaro Verdaguer. Pp. 155-196.

Minguet Itarte, Maria Joana

1992
Dites, cobles i rondalles. “Lon”. Tortosa: Ajuntament de Tortosa, Servei Municipal de Català.
1994
Dites, cobles i rondalles. “Lon”. Tortosa: Ajuntament de Tortosa, Servei Municipal de Català.
2006
Hi havia una vegada... Ulldecona: Maria Joana Minguet Itarte.

Oller, Maria Teresa; i Vicent Ramon Calatayud

1994
Contar i cantar: recull de narracions i cançons populars valencianes. Il·lustrat per Enric Martí i Mora. València: Lo Rat Penat. Lo Rodamón.

Oriol, Carme

1997
Estudi del folklore andorrà en el seu context: La guerra d’Andorra  amb els Estats Units i altres mostres de folklore. Barcelona: Alta Fulla - Arxiu d’Etnografia d’Andorra. Monografies 1.
2005
El patrimoni oral a les comarques de Tarragona. Relats tradicionals. Amb la col·laboració de Txell Granados i Emili Samper. Tarragona: Diputació de Tarragona.

Orpí i Ferrer, Pere

1996
Rondalles mallorquines inèdites. Presentació de Gabriel Janer Manila. Palma: Lleonard Muntaner Editor. Llibres de la Nostra Terra 25.

Pellicer, M. Dolors

1990
Rondalles de la Marjal. Il·lustrat per Xelo Garrigós i Josep Ferrer.València: Edicions Camacuc. Contes de llar 10.

Pellicer Ollés, Vicent

2000
Contalles del Port. Valls: Cossetània. El Tinter 14.

Pons Goñalons, Pilar; Maria Lluïsa Bosch; Assumpta Fullana; Rosa Pallás; Francisca Pons; Manuela Domènech; Margalida Pons; Ernest Ribalaiga i Bartomeu Llompart

1983
Folklore menorquí: un recull per a les primeres edats. Maó: Consell Insular de Menorca.

Quintana, Artur

1995
Lo Molinar: Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. Vol. I. Calaceit: Instituto de Estudios Turolenses - Associació Cultural del Matarranya - Carrutxa. Lo Trill 1.
1997
Bllat Colrat! Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça. Vol. I. Calaceit: Instituto de Estudios Altoaragoneses - Institut d’Estudis del Baix Cinca - Institut d’Estudis Ilerdencs - Diputació General d’Aragó. La Gabella 4.
1999
Lo banc de la paciència i altres narracions. Qüentos d’una iaia de Queretes, Filomena Llerda Vallès, explicats pel seu nét, Tomàs Riva Muñoz. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya. Lo Trull 4.

Reixac Cañavate, Suso; Maribel Vázquez; Magdalena Santandreu i Maria Antònia Santandreu

1999
Narracions tradicionals gabellines. Capdepera: Ajuntament de Capdepera.

Roig Vila, Rosabel; i Mari Roig Vila

1999
Contes i jocs populars de les valls del Guadalest i de l’Algar. Alacant: Institut de Cultura Joan Gil Albert.

Roure Torent, Josep

1948
Contes d’Eivissa. Pròleg de Josep Carner. Il·lustrat per Joan Junyer. Mexico: Editorial Intercontinental. Edicions del Club del Llibre Català 4.
1997
Contes d’Eivissa. Eivissa: Editorial Mediterrània [edició facsímil.]

Salord Faner, Francesc

1999
Ses rondalles de Sant Pere, Quaderns de Folklore núm. 65. Menorca: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella.

Salvà i Ballester, Adolf

1988
De la marina i muntanya: folklore. Alacant: Institut d’Estudis Joan Gil Albert - Ajuntament de Callosa.

Scanu, Pasqual, ed.] Rondalles alguereses

1985
Fotografies de Pere Català i Roca. Barcelona: Rafael Dalmau. Nissaga 4.

Serra i Boldú, Valeri

1922
Aplec de rondalles: Nova recopilació de rondalles populars catalanes. Barcelona: Editorial Catalana. Biblioteca Literària.
1924
Rondalles meravelloses. Il·lustrat per Vicens Nubiola. Barcelona: Editorial Catalana.
1930-33
Rondalles populars. 18 vols. Il·lustrat per L. Anglada, J. Benson, J. Busquets, M. Casanovas, C. Collet, M. Llimona, J. Longòria, J. Narro i R. Opisso. Barcelona: Políglota.
[1933/36]
El pescador de Barcelona i d’altres contes. Il·lustrat per Víctor Aguado. Barcelona: Edicions Fortuna.
1981
Aplec de rondalles: Nova recopilació de rondalles populars catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Serra d’Or.
1982
Rondalles meravelloses. Il·lustrat per Conxita Rodríguez. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. La Xarxa.
1984-85
Rondalles populars. 4 vols. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Serra d’Or.
1985
Aplec de rondalles: Nova recopilació de rondalles populars catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Club de butxaca 15.
1986
El pescador de Barcelona i d’altres contes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Serra d’Or.
1987
Rondalles populars. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Club de butxaca 52.

Torres, Lleonard; i Llorenç Giménez

1993
Rondalles de la Ribera. València: Camacuc.
1994
Rondalles meravelloses de la Ribera. València: Camacuc.

Useri, Antoni

1907
“Folklore alguerès”. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 17/145: 49-60.
1985
“Aplec de rondalles”. Dins de Pasqual Scanu, ed. Rondalles Alguereses. Fotografies de Pere Català i Roca. Barcelona: Rafael Dalmau. Nissaga 4.

Uther, Hans-Jörg

1989
“Typen- und Motyvregister”. In Karlinger, Felix and Johannes Pögl. Katalanische Märchen. Munich: Diederichs. Pp. 291-293.

Valor, Enric

1950
Rondalles valencianes. Vol. I. València: Editorial Torre.
1951
Rondalles valencianes. Vol. II. València: Editorial Torre.
1958
Rondalles valencianes. Vol. III . València: Editorial Torre.
1964
Meravelles i picardies: Rondalles valencianes. Vol. I. València: L’Estel.
1970
Meravelles i picardies: Rondalles valencianes. Vol. II. València: L’Estel.
1975
Obra Literària Completa. Vol. I. València: Gorg.
1976
Obra Literària Completa. Vol. II. València: Gorg.

Verdaguer, Jacint

1905
Rondalles. Barcelona: Tipografia de l’Avenç.
1974
Obres completes. Barcelona: Selecta.
1992
Rondalles. Editat per Andreu Bosch. Barcelona: Barcino. Biblioteca Verdagueriana 20.
1993
Literatura Oral. Editat per Joan Antoni Paloma. Barcelona: Bruño.

Verdú, Jordi Raül

2001
A la vora de la llar. Alcoi: Editorial Marfil.
2006
Una nit prop del foc. Alcoi: Editorial Marfil.
2014
Això era una volta.... Catarroja: Perifèric Edicions.
2015
El buscador de contes. Alzira: Edicions Bromera.

Vidal i Fígols, Pasqual

2005
A la falda de la iaia. Literatura oral de Massalió. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya. Lo Trull 16.

Vilarmau i Cabanes, Josep M.

1997
Folklore del Lluçanès. Editat pel Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Jaume Aiats, Ignasi Roviró i Xavier Roviró). Prats de Lluçanès: Ajuntament. Barcelona: DINSIC Publicacions Musicals.