Antoni Serrà Campins

Redacció: Caterina Valriu

2005. Els glosats de tristor: Una forma primordial de la poesia elegíaca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú 16.

2012. Set estudis de literatura oral. Palma: Lleonard Muntaner, editor. Temps Obert 22.

Selecció de textos de l’autor
“És evident, doncs, que les fórmules ocupen un lloc essencial dins la poètica de la rondalla meravellosa, tant pel que fa a l’estil com a l’estructura compositiva, els quals s’ajusten de manera previsible al model que el gènere té establert. Les fórmules hi són variades, riques de significat i usades amb profusió. Basta veure, per exemple, que una frase inicial tan curta com «Això era un rei que tenia tres fiïs: en Lau, en Sion i en Bernadet» (Alcover, 1996: 257) ja en conté cinc: la d’obertura «Això era», el «tres» referit al nombre de fills, el nom de «Bernadet» pel més petit, el fet que aquest, el tercer, sigui necessàriament l’heroi i que la primera frase l’anomeni juntament amb els altres membres de la família. No sempre se n’acumulen tantes en tan poc espai, però el fet és que les fórmules van seguides una darrera l’altra al llarg de tot el text fins a arribar a la de tancament. De l’ús que el rondallaire fa d’aquests recursos artístics, juntament amb altres elements més lliures o fluïts, depèn la qualitat estètica del resultat final i, en conseqüència, el plaer que proporciona als oients. Algunes són exclusives de la rondalla meravellosa i d’altres, compartides amb rondalles de mena diferent i amb gèneres diversos, com la cançó líriconarrativa o balada i el mite” (“Composició i estil formularis de la rondalla meravellosa”. Dins Set estudis de literatura oral. Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2012).
Guiscafrè, Jaume: Ressenya de Set estudis de literatura oral. Caplletra nº 56 (primavera 2014): 282-285.

Janer Manila, Gabriel: “Els glosats de tristor”. Avui (12 d’abril de 2005): 22.

Miró, Ramon: “Els cants de mort populars a les Illes Balears”. Serra d’Or nº 550 (octubre, 2005): 69-70

Oriol, Carme. Ressenya de Set estudis de literatura oral. Estudis Romànics vol. 37 (2015): 615-516.

Valriu, Caterina: Ressenya de Set estudis de literatura oral. Estudis de Literatura oral Popular/Studies in Oral Folk Literature nº 2 (2013): 262-265. DOI: https://doi.org/10.17345/elop2013262-265