Enric Valor

Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 - València, 2000), rondallista, gramàtic, lexicògraf, narrador, novel·lista, periodista, escriptor i activista polític.

Nascut en el si d’una família de la petita aristocràcia rural, va residir la major part de la seva vida entre Alacant, on va realitzar estudis de professorat mercantil a l’Escola de Comerç, i València. Ben aviat va començar a treballar en la indústria del calçat, al mateix temps que estudiava llengua i literatura catalanes de forma pràcticament autodidacta.

Des de molt jove va participar amb l’aportació de materials lèxics del valencià meridional per a l’elaboració del Diccionari-català-valencià-balear. Als dinou anys, va començar la seva tasca com a periodista i escriptor quan va entrar a col·laborar a la revista El Tio Cuc des d’on va impulsar l’adopció de l’ortografia de l’IEC. Amb la proclamació de la II República va destacar com a activista polític en publicar alguns articles sobre la catalanitat a El Luchador o col·laborar amb publicacions nacionalistes com El Camí, El País Valencià, La República de les Lletres i Jornada, entre d’altres.

Durant la dictadura va destacar per ser el difusor de l’ortografia i la gramàtica catalana fabriana al País Valencià, amb algunes adaptacions a la varietat valenciana, amb obres com Curso de lengua valenciana (1966) o Millorem el llenguatge (1971). Després d’haver estat empresonat durant 3 anys (1966-1968) com a conseqüència de les seves activitats antifeixistes, va continuar la seva tasca de defensa de la llengua fundant la primera revista valenciana en català de la dictadura: Gorg (1969), que només va sobreviure tres anys, fet que el va portar, als anys 70, a realitzar un nou intent periodístic: Els Quaderns Gorg. Paral·lelament, va publicar articles de tema catalanista i lliçons de gramàtica normativa als diaris d'Alacant i València.

La vocació literària d’Enric Valor es va materialitzar en la literaturització de les rondalles valencianes a partir dels anys 50. Entre 1950 i 1958 va publicar les Rondalles valencianes, distribuïdes en tres volums (reed. en vuit volums per la Federació d’Entitats Culturals del País Valencià, 1984) on recopila i dóna caràcter literari a 36 rondalles populars valencianes. Entre 1964 i 1970 va publicar Meravelles i picardies, en dos volums editats per L’Estel. Valor també compta amb l’Obra literària completa on els dos primers volums (1975-76) recullen les seves rondalles. En definitiva, va recopilar un corpus de rondalles de la tradició oral valenciana, transcendint la mera funció compiladora i creant un món literari propi.

Redacció: Mercè Ferràs

1950. Rondalles valencianes. Vol. I. València: Torre.

1951. Rondalles valencianes. Vol. II. València: Torre.

1953. Narracions de la Foia de Castalla. Barcelona: Barcino.

1958. Rondalles valencianes. Vol. III. València: Torre.

1964. Meravelles i picardies. Vol. I, València: L’Estel.

1970. Meravelles i picardies. Vol. II, València: L’Estel.

1975-76. Obra literària completa, I i II. València: Editorial Gorg.
 
1984-88. Rondalles valencianes, 8 vols. València: Federació d’Entitats Culturals del País Valencià i Editorial del Bullent; 2ª ed.: Rondalles valencianes, 8 vols. València: Editorial del Bullent, 1987; 3ª ed.: Rondalles valencianes, 2 vols. València: Edicions de Bullent, 1999.

1985-87. Rondalles valencianes d’Enric Valor, 36 vols. València: Gregal Llibres; 2ª ed.: Rondalles valencianes d’Enric Valor. Adaptació de Rosa Serrano, 8 vols. València: Tàndem Edicions i Albatros, 1993-95; 3ª ed.: Rondalles valencianes d’Enric Valor. València: PM Produccions, 2001. [Col·lecció de diversos CD’s amb la lectura de les rondalles.]

Albero i Poveda, Jaume: Les rondalles meravelloses i llegendes d’Enric Valor. Pròleg de Carme Oriol. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú, 2004.

Casanova, Emili: “Textos inèdits d’Enric Valor: fragments de traduccions de Gabriel Miró, una adaptació de Jordi des Racó i El llibre de l’Infant”. Dins Emili Casanova; R. Mora; J. Sanchis: Enric Valor, Un home de poble. Paiporta: Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA), 2000, p. 101-130.

Conca, Maria: “De les rondalles a les novel·les: una anàlisi contrastiva en l’obra d’Enric Valor”. Dins Emili Casanova; R. Mora; J. Sanchis. Enric Valor, Un home de poble. Paiporta: Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA), 2000, p. 69-82.

Conca, Maria: “La riquesa fraseològica en la producció rondallística d’Enric Valor”. Dins Simposi d’estudi i festa Enric Valor. Castalla: Diputació d’Alacant, 1996, p. 47-60.

DD.AA.: Enric Valor, 86 anys. Monogràfic de la revista Canelobre (de l'Institut de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputació d’Alacant), núm. 37/38 (estiu/tardor de 1997).

Ferré i Trill, Xavier: “Sobre Enric Valor”. Revista de Catalunya núm. 158 (gener de 2001): 24-34.

González Caturla, Joaquim: “Del text oral al text escrit. Algunes especificitats de les rondalles meridionals”. Dins Simposi d’estudi i festa Enric Valor. Castalla: Diputació d’Alacant, 1996, p. 27-34.

Janer Manila, Gabriel: “Contar històries: conjugar la vida en imperfet”. Dins Simposi d’estudi i festa Enric Valor. Castalla: Diputació d’Alacant, 1996, p. 35-46.

Labrado, Víctor G.: “Escariano en la tradició fabulosa dels gegants negres, guardians de coves, jardins i castells”. Dins Emili Casanova; R. Mora; J. Sanchis: Enric Valor, Un home de poble. Paiporta: Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA), 2000, p. 63-67.

Lluc, Gemmma: “Quin tipus de lector proposen les rondalles d’Enric Valor?”. Dins Simposi d’estudi i festa Enric Valor. Castalla: Diputació d’Alacant, 1996, p. 61-74.

Lluch, G.; R. Serrano; O. Pérez. “Biobibliografia del Dr. Enric Valor”. Dins E. Valor. Paraula de la terra. Escrits seleccionats, Universitat de València. Col·lecció Honoris Causa, 1998, p. 59-73.

Lluch, G.; V. Pitarch; V. Simbor: Enric Valor (1911-200) in memoriam. Barcelona: Institució de Lletres Catalanes, Generalitat de Catalunya, 2001.

Lluch, Gemma; Rosa Serrano: Enric Valor. Noves lectures de les Rondalles Valencianes. València: Tàndem Edicions-Albatros, 1995.

Lluch, Gemma; Rosa Serrano: “Les Rondalles d’Enric Valor o la memòria del poble valencià”. Saó núm. 204 (1997): 78-79.

Lluch, Gemma: Les rondalles meravelloses d’Enric Valor: anàlisi estructural i comparativa. Tesi de Llicenciatura. Universitat de València: 1984.

Lluch, Gemma: “Les rondalles meravelloses: Enric Valor”. La Rella núm. 5 (1985): 43-51.

Lluch, Gemma: De princeses i herois: la rondallística meravellosa d’Enric Valor. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, 1988.

Lluch, Gemma: “Enric Valor, un símbol al País Valencià”. Serra d’Or núm. 486 (juny 2000): 50-52.

Pitarch, Vicent: Converses amb Joan Simó, Enric Valor i Rafael Súria: homenatge a les Normes de Castelló. Benicarló: Alambor, 2002.

Rodríguez Castelló, Manuel: “Això diu que era: una proposta dramàtica sobre dues rondalles d’Enric Valor”. Dins Simposi d’estudi i festa Enric Valor. Castalla: Diputació d’Alacant, 1996, p. 21-26.

Salvador, Vicent; Heike Van Lawick: Valoriana. Estudis sobre l’obra d’Enric Valor. Col·lecció d’Estudis Filològics, Núm. 1. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 1999.