Josep Bataller Calderón

Josep Bataller i Calderón (Ador, 1940), diplomat en Magisteri, llicenciat en Filosofia i Lletres, folklorista i activista cultural i lingüístic.

Un cop acabats els estudis de Magisteri i de Filosofia i Lletres va exercir la docència a l’escola primària i també a l’ensenyament secundari, en l’especialitat de valencià. Actualment viu a Gandia, última ciutat on ha treballat com a professor. La seva vida laboral ha estat una combinació entre la docència i la recerca folklòrica. La seva inquietud cultural i professional l’ha portat a ser membre actiu de diverses associacions i col·lectius en defensa de la llengua i la tradició cultural valenciana, sobretot en l’àmbit de la docència.

Ferm defensor de la llengua, va ser un dels impulsors de la introducció a l’escola de l’ensenyament del valencià. Ha impartit diversos cursos de lingüística valenciana i la seva didàctica (1976-87) destinats al reciclatge del professorat, a l’ICE de la Universitat de València i, posteriorment, al Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat Valenciana. També ha participat en la creació de la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià.

La seva obra folklòrica va molt lligada a la seva estima per la infància, fet que el va aproximar a la recerca del folklore infantil valencià, sobretot dels jocs populars i de les rondalles. Convençut que els jocs constitueixen un element bàsic per al desenvolupament físic i psíquic de la infància, ha publicat diversos materials com ara jocs infantils populars, rondalles i poesies.

Redacció: Mercè Ferràs

Llibres
1986. Els jocs dels xiquets al País Valencià. Universitat de València, 1979. 2ª ed.: Jocs populars. València: Edicions del Bullent.

1981. Contalles populars valencianes. Vol. I. València: Edicions Alfons el Magnànim.

1986. Contalles populars valencianes. Vol. II. València: Edicions Alfons el Magnànim.

1995. Llegendes cavalleresques i de moros. València: Generalitat Valenciana.

1997. Rondalles i acudits valencians. Gandia: CEIC Alfons el Vell.

1999. Rondalles de les comarques centrals valencianes. Ontinyent: Caixa d'Estalvis d'Ontinyent; 2ª ed.: Rondalles de les comarques centrals valencianes. Xarxa d'Institucions d'Estudis Comarcals de les Comarques Centrals Valencianes, 2001.

1999. Les rondalles valencianes. Gandia: CEIC Alfons el Vell.
Diccionari de la literatura valenciana actual (1968-2000). Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2001.

"Els jocs dels xiquets al País Valencià". Diari Levante (31 d'agost de 1980).

Cucarella, Toni: "Rondalles per contar i estudiar". Diari Levante (24 de gener de 2000).

Climent, Joan: "Estos dies". Diari Levante (4 de novembre de 1999).

Insa, Maite: "L'arbre s'adreça de menut". El Temps (23-29 de maig de 2000): 64-65.