Foto: Homenatge a José Soler Casabón (30.08.2009). Ajuntament de Mequinensa

Hèctor Moret

Hèctor B. Moret Coso (Mequinensa, 1958), filòleg, professor i poeta.

Fill d’una família de miners de Mequinensa, l’any 1968, es va traslladar a Barcelona amb la seva família a causa de la construcció del pantà a la població. Va ser en aquesta ciutat on va cursar els estudis secundaris i la llicenciatura en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona.

Interessat i preocupat per la llengua catalana, durant la seva vida ha treballat i investigat sobre el català des de les comarques catalanoparlants d’administració aragonesa. És autor d’una important producció poètica, per la qual ha estat premiat en més d’una ocasió. Actualment és professor de llengua i literatura catalanes a l’ensenyament secundari i membre actiu de diverses associacions culturals de la Franja.

És responsable del tercer volum de Lo Molinar, dedicat a la literatura popular catalana del Matarranya i de Mequinensa, Gèneres menors de la literatura popular i del tercer volum de Bllat colrat!, dedicat a la literatura oral del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, Gèneres etnopoètics breus no musicals.

Redacció: Mercè Ferràs

1995. Gèneres menors de la literatura popular. 3r volum de Lo Molinar: Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. Calaceit: Instituto de Estudios Turolenses-Associació Cultural del Matarranya.

1997. Gèneres etnopoètics breus no musicals. 3r volum de Bllat colrat! Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça. Calaceit: Instituto de Estudios Altoaragoneses, Institut d'Estudis del Baix Cinca, Institut d'Estudis llerdencs i Diputació General d'Aragó.