Francesc Martínez i Martínez

Francesc Martínez i Martínez (Altea, 1866 - Altea, 1946), llicenciat en dret, escriptor i historiador.

Va estudiar batxillerat i es va llicenciar en Dret a València (1889) on va exercir la seva carrera durant uns anys. La seva formació en el camp del folklore es pot considerar, bàsicament, autodidacta, tot i que hi va jugar un paper important la seva relació amb Francesc Badenes i Dalmau i amb altres folkloristes, com Rossend Serra i Pagès i Tomàs Carreras i Artau.

Va ser vicepresident de Lo Rat Penat, membre (1913) i degà (1941-43) del Centre de Cultura Valenciana i president de la Secció d’Etnografia i Folklore des de la seva fundació el 1922 fins a la seva mort. Va escriure nombrosos treballs de temàtica històrica, arqueològica, literària i jurídica i es va convertir en el principal estudiós de la cultura popular valenciana de la primera meitat del segle XX.

Les seves principals aportacions a l’estudi del folklore valencià i, en particular, de la rondalla, són els tres volums titulats Còses de la meua tèrra (La Marina), que va publicar els anys 1912, 1920 i 1947 (amb els subtítols Primera tanda, Segona tanda i Terça tanda i darrera), en els quals fa una descripció molt completa de la cultura popular d’Altea i hi inclou un total de 70 rondalles.

Redacció: Mercè Ferràs

1912. Còses de la meua tèrra (La Marina). Pròleg de Francesc Badenes Dalmau. Primera tanda. València: Manuel Pau; Còses de la meua tèrra (La Marina). Pròleg de Francesc Badenes Dalmau, 3 vols. Altea: Revista Altea i Ajuntament d'Altea. [Ed. facsímil].

1920. Còses de la meua tèrra (La Marina). Segona tanda. València: Vives Mora; Ed. facsímil: Altea, Publicacions de la revista Altea i Ediciones Aitana, 1987.

1922. El folklore valenciano en el Don Quijote. València: Vives Mora.

1927. Folklore valenciá. Arreplega de llegendes, tradicions y costums del Reine de Valencia. València: Societat Valenciana de Publicacions.

1947. Còses de la meua tèrra (La Marina). Terça tanda i darrera. València: Diana. Ed. facsímil: Altea, Publicacions de la revista Altea i Ediciones Aitana, 1987.

1970. Coses típiques de la Marina, la meua comarca. València: edicions l'Estel. [Refosa dels tres volums de Còses de la meua tèrra (La Marina)].

1995. Llegendari valencià. València: Institut de Cultura Juan Gil-Albert. Amb estudi introductori de Josep M. Baldaquí.
Baldaquí, Josep M.: "Estudi introductori". Dins Llegendari valencià. Alacant: Ed. Institut de Cultura Juan Gil-Albert-Conselleria d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (Textos Universitaris) 1995.

Baldaquí, Josep M.: L'obra folklòrica de Francesc Martínez i Martínez. Universitat d'Alacant, 1996.

Sanchis Guarner, Manuel: Coses típiques de la Marina, la meua comarca. València: L'Estel, 1970.

Simbor, Vicent: Els fonaments de la literatura contemporània al País Valencià (1900-1939). València-Barcelona, IFV & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.