Joan Amades i Gelats

Joan Amades i Gelats (Barcelona, 23.07.1890 – 17.01.1959), etnólogo y folclorista.

De formación autodidacta, dedicó prácticamente toda su vida a la recogida y al estudio del folclore. En el año 1905 participó en las excursiones organizadas por el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, que tenían como finalidad la recogida de muestras de la cultura tradicional catalana en distintos pueblos de Cataluña. Entre 1915 y 1926 entró en contacto con los folcloristas catalanes más importantes de la época y colaboró en proyectos colectivos de recogida de materiales folclóricos como los realizados por el Archivo de Etnografía y Folclore de Catalunya (1915-23) y la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1922-35).

Entre 1926 y 1939 se consolidó como uno de los folcloristas más reconocidos de Cataluña. Presidió entidades dedicadas al estudio del folclore, impartió conferencias y publicó obras de gran magnitud como los 42 volúmenes de la Biblioteca de Tradicions Populars (1933-39). En los últimos años de su vida inició el proyecto de un catálogo de rondallas publicadas en todas las tierras de habla catalana, un proyecto que su muerte, el 1959, le impidió realizar.

Entre los años 1926 y 1939 los temas centrales de su actividad como folclorista fueron la danza, la música, la canción y el libro de costumbres. A partir de 1939 realizó las obras cuantitativamente más importantes: los cinco volúmenes del Costumari Català (Barcelona: Selecta, 1950-56) y los tres del Folklore de Catalunya (Barcelona: Selecta, 1950-69).

Sobre todo, destaca por el primer volumen del Folklore de Catalunya, dedicado a la Rondallística (1950; reeditado de manera parcial posteriormente, 1974), que fue bien recibido a nivel internacional, especialmente por la gran cantidad de material que contenía. Walter Anderson, primero, y Stith Thompson, después, tuvieron en cuenta estos materiales y los catalogaron de acuerdo con el índice tipográfico internacional, de manera que las rondallas de Joan Amades son las únicas rondallas catalanas que aparecen referenciadas en la segunda revisión del índice The Types of the Folktale (Aarne/Thompson 1961). El 1957 Amades publicó una compilación de Contes catalans en la colección «Contes des cinq continents», dirigida por Paul Delarue.

Redacció: Mercè Ferràs i Carme Oriol

1934. Diccionari d'endevinalles. Barcelona: Imp. la Neotipia.

1936. Cançons populars històriques i de costums. Tàrrega: Imp. F. Camps Calmet.

1938. El Rector de Vallfogona. Barcelona: Gràfiques Calmell. Narracions Populars III.

1948-49. Les cent millors rondalles populars. 2 vols. Barcelona: Selecta. Biblioteca (Biblioteca Selecta 51 i 52).

1949. Les cent millors cançons populars. Barcelona: Selecta.

1950. Folklore de Catalunya: Rondallística (Rondalles - Tradicions - Llegendes). Barcelona: Selecta (Biblioteca Perenne 13); 2ª ed. [parcial] Folklore de Catalunya: Rondallística (Rondalles). Barcelona: Selecta (Biblioteca Perenne 13), 1974.

1950-56. Costumari Català. 5 volums. Barcelona: Salvat; 2ª edició en facsímil. Costumari Català. 5 volums. Barcelona: Salvat/Edicions 62, 1982.

1951. Folklore de Catalunya: Cançoner (Cançons - Refranys - Endevinalles). Barcelona: Selecta (Biblioteca Perenne 15).

1951. Refranyer català comentat. Barcelona: Selecta.

1957. Contes catalans. Traduït per Soledat Estorach i Miquel Lequenne. Il·lustrat per José Bartoli. Notes per Walter Anderson i Joan Amades. París: Éditions Érasme.

1969. Folklore de Catalunya: Costums i creences. Barcelona: Selecta (Biblioteca Perenne 24).

Diversos articles a Folklore (Londres), Folklore Americas (Miami), Revue de Traditions Populaires (París) i Fabula (Göttingen), entre d'altres.

Selecció de textos de l'autor
“Entre primeries del 1915 i darreries del 1918, vam recollir amb tot afany i vam esprémer fins on ens fou possible els coneixements tradicionals de tantes persones com vam tractar en pla de prou franquesa i confiança per a poder-los demanar que ens cantessin una cançó o que ens contessin una rondalla, que eren els documents que semportaven la nostra preferència, sense que deixéssim, però, danotar tots aquells altres aspectes de la cultura tradicional que sorgien en el curs de la conversa” (Folklore de Catalunya: Rondallística (Rondalles - Tradicions - Llegendes)). Barcelona: Selecta (Biblioteca Perenne 13), 1950, p. 13).

“Cal fer una arreplega el més gran possible de materials que permetin la construcció de ledifici inmens de la nostra tradició. Si no ens sentim prou preparats o prou capacitats per a destriar i ordenar els materials recollits, no per això ens deturem en la nostra tasca, acumulem-los i que els trobin reunits els que ens vinguin darrera més competents i ensenyats que nosaltres” (Folklore de Catalunya: Cançoner (Cançons - Refranys - Endevinalles). Barcelona: Selecta (Biblioteca Perenne 15), 1951, p. 1260).
Anguela, Antoni; Lluís Calvo: El món de Joan Amades. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1990.

Calvo, Lluís: "Joan Amades i Gelats". Revista de Dialectología y Tradiciones Populares núm. XLV (1990): 327-329.

Delgado, Manuel: “Al principi fou el gest. Joan Amades i la comunicació no verbal”. Canemàs núm. 11 (2015): 40-55.

Oriol, Carme: "Aproximació a la rondallística de Joan Amades: catalogació i fonts". Tesi de llicenciatura dirigida pel Dr. Jaume Vidal. Universitat de Barcelona (Tarragona), 1984.

Oriol, Carme: "Joan Amades, rondallista". Serra d'Or núm. 365 (maig 1990): 50-52.

Oriol, Carme: "Revision of Amades' Classification of the Catalan Folktales". Fabula. Journal of Folktale Studies núm. 31 (3/4) (1990): 304-312.

Oriol, Carme: "La contribució de Joan Amades a la difusió internacional de la rondallística catalana: el fons Amades i el fons de la Universitat de Göttingen". Revista d'Etnologia de Catalunya núm. 13 (novembre 1998): 144-145.

Oriol, Carme: "Les rondalles de Joan Amades i la seva relació amb fonts impreses anteriors". Estudis de llengua i literatura catalanes, 38. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Vol II, 1999, p. 289-311.

Oriol, Carme: "El projecte de catalogació de la rondallística catalana en els anys 50". Dins Joan Mas i Vives; Joan Miralles i Montserrat; Pere Rosselló Bover (coords.): Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Col·lecció Abat Oliba 218. Barcelona: AILLC - Universitat de les Illes Balears - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Vol. II, 1999, p. 365-386.

Oriol, Carme: "Influència de les rondalles d'Antoni M. Alcover en la configuració del corpus rondallístic de Joan Amades". Randa núm. 50 (2003): 191-202.

Oriol, Carme. "Amades, Joan (1890-1959)". Dins Donald Haase (ed.): The Greenwood Encyclopedia of World Folktales and Fairy Tales, 3 vols. Westport/London 2008, vol. 1, p. 29-30.

Oriol, Carme. “La recuperació del Rondallari de Pineda de Sara Llorens: la correspondencia entre Joan Amades i Manuel Serra i Moret. Dins Angel Vergès i Vicent Vidal (eds.). Etnopoètica: Arxius i materials inèdits. [La Vila Joiosa]: Llinares Impressors, 2015, p. 123-135.

Oriol, Carme. “Édition de la correspondance entre les folkloristes Walter Anderson et Joan Amades”. Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature núm. 3 (2014): 49-84. DOI: https://doi.org/10.17345/elop201449-84

Oriol, Carme. “Joan Amades i la internacionalització de la rondallística catalana”. Canemàs núm. 11 (2015): 70-85.

Oriol, Carme. “Walter Anderson’s letters to Joan Amades: A study of the collaboration between two contemporary folklorists”. Folklore. Electronic Journal of Folklore núm. 62 (2015): 139-174.

Oriol, Carme. “La internacionalització de la literatura popular catalana: les traduccions de l’obra de Joan Amades”. Dins: Àlex Martín, Adolf Piquer i Fernando Sánchez (eds.). Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatur Catalanes. Salamanca 2012, vol 3. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, p. 249-259.

Pàmies, Víctor: “Joan Amades i la màgia de les paraules”. Canemàs núm. 11 (2015): 148-158.

Serés, Antoni: “Materials del passat per entendre el futur”. Canemàs núm. 11 (2015): 176-190.

Vilar, Ramon: “Joan Amades i la música”. Canemàs núm. 11 (2015): 104-129.

Violant Ribera, Ramona: "Joan Amades i Gelats, el meu mestre i amic". Cultura núm. 8 (gener 1990): 28-30.

Vivó, Carles: "El Centenari de Joan Amades". Revista de Girona núm. 142 (setembre-octubre 1990): 16-17.