Camil Geis

Camil Geis i Parragueras (Girona, 1902 – Sabadell, 1986), sacerdote, organista, poeta y prosista.

Estudió Filología Románica en la Universidad de Lyon, una formación que se muestra en sus obras, caracterizadas por su riqueza léxica.

Ejerció como sacerdote y como maestro de capilla de la iglesia de Sant Feliu de Sabadell. No obstante, a lo largo de su vida practicó otras actividades relacionadas con la literatura. A partir de 1931 empezó a publicar encuentros de villancicos, música religiosa y poesías propias en Baladas y canciones. Entre los años 1960 y 1984 colaboró con la Revista de Girona escribiendo en la sección «Els qui he trobat pel camí».

Aunque la vertiente más estudiada del autor es la poética, es muy importante su producción folclórica. En este ámbito destaca el Llibre de rondalles populars (1935), una compilación de diecisiete fábulas procedentes de varias comarcas del territorio, escritas manteniendo las expresiones populares.

Redacció: Mercè Ferràs i Sílvia Veà

1935. Llibre de rondalles populars. Barcelona: Llibreria i tipografia catòlica, S.A.

Selecció de textos de l’autor
“Això era un home mentider com un dimoni i llarg de dits una cosa de no dir: tot ço que li feia peça, ho feia córrer en un girar d’ulls.
Es complaïa sempre a dir que ja venia d’on totjust els altres anaven, i és per això que sortia només quan el sol dels gitanos.
No passava matinada que algú del poble no es trobés a mancar quelcom, sense explicar-se la fuita. Però la cançó enfadosa ja durava massa, i tant va el canti a la font, que ve que es trenca.
I així fou.
Vingué un dia que un pagerol, fent el distret, li va dir:
―Home, feia molts dies que no us havia vist. Que estàveu malalt?
―Ca, no! Ja us ho diré: ara a l’istiu, com que el sol és massa picant, penso que el millor és treballar de nit.
I no el va poder treure d’ací; que si l’un no era coix, l’altre no era manxol.
Però com que tot té el seu balanç, va venir que, de bella nit, féu córrer un gros feix d’encenalls del llenyer d’un seu veí. Aquest, l’endemà el topà, dient:
―Noi, m’ha volat un feix d’encenalls del llenyer. No sé pas qui dimoni se n’haurà enamorat.
―Això és cosa de la lluna, que és xucladora com una mala cosa.
―Ca! Que diantre! La lluna no és pas un sac de tants mals profits.
―Que no? Malfieu-vos dels que van de nits!
En un sant-i-amén, el lladregot quedà fos com una candela, desapareixent del tot. El seu veí quedà espaimat i, després d’una estona d’encantament, albirà l’ombra del lladre mentider en la faç mofeta de la lluna, que se l’havia engolit, donant mostres de bona xucladora.
I encara, si no és cas que tingueu burburulles als ulls, veureu encastada a la lluna l’ombra d’aquell home, carregada amb un feix d’encenalls, per a escarment de lladres i mentidors. (“Per què a la lluna s’hi veu una ombra humana”. Dins Llibre de rondalles populars. Barcelona: Llibreria i Tipografia Catòlica, SA, 1935)
Cardona, Osvald: "In memoriam Camil Geis". Serra d'Or núm. 321 (juny 1986): 41-42.