Antoni M. Alcover i Sureda

Página en construcción. Disponible solo en versión catalana.


Redacció: Mercè Ferràs i Jaume Guiscafrè

Llibres
1885. Contarelles d’en Jordi des Recó. Pròleg de Tomàs Fortesa. Palma: Tipografia Católica Balear. 2ª ed.: Contarelles. 2 vols. Edició i pròleg de Josep A. Grimalt. Palma: Moll, 1982; 3ª ed.: Contarelles. 2 vols. A cura de Maria Pilar Perea. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.

1896. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. I. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan; 2ª ed.: Palma: Estampa d’En Sebastia Pizà 1915; 3ª ed.: Palma: Estampa de Mossèn Alcover, 1925; 4ª ed.: Il·lustrat per Prat i Moll. Palma: Moll, 1960.

1897. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. II. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan; 2ª ed.: Palma: Estampa de N’Amengual y Muntaner, 1907; 3ª ed.: Barcelona: Editorial Ibèrica, 1913; 4ª ed.: Palma: Estampa de Mossèn Alcover, 1925.

1898. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. III. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan; 2ª ed.: Sóller: Estampa de La Sinceritat, 1913.

1904. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. IV. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan; 2ª ed.: Il·lustrat per Francesc de Borja Moll. Palma: Estampa de N’Antoni Rotger, 1923; 3ª ed.: Il·lustracions i glossari de Francesc de Borja Moll. Sóller: Salvador Calatayud, 1934.

1909. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. V. Palma: Estampa dEn Felip Guasp i Vicens. 2ª ed.: Barcelona: Àlvar Verdaguer, 1924.

1913. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. VI. Palma: Estampa dEn Sebàstia Pizà; 2ª ed.: Il·lustrat per Francesc de Borja Moll. Palma: Estampa de NAntoni Rotger, 1923.

1916. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. VII. Sóller: Estampa de La Sinceritat.

1924. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. VIII. Barcelona: Àlvar Verdaguer.

1926. Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals. Obra iniciada per Antoni M. Alcover, redactada per Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i dAnna Moll Marquès. 10 vols. Palma: Moll, 1926-1962 (1ª edició).

1926. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. IX. Il·lustrat per Josep Moll i Casanoves. Palma: Estampa de Mossèn Alcover.

1929. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. X. Il·lustrat per Francesc de Borja i Josep Moll Casanoves. Palma: Estampa de Mossèn Alcover.

1930. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. XI. Il·lustrat per Francesc de Borja i Josep Moll Casanoves. Sóller: Salvador Calatayud.

1931. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Vol. XII. Il·lustrat per Josep Moll i Casanoves. Sóller: Salvador Calatayud. 1936. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. 24 vols. Palma: Moll.

1936-72. [Reimpresa moltes vegades.] 1996-. Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó. Editat per Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Mallorca: Moll. [Edició crítica, en procés.] 1996 [vol. I], 1998 [vol. II], 2001 [vol. III], 2006 [vol. IV], 2010 [vol. V], 2013 [vol. VI], 2017 [vol. VII].

Articles
1931. "Com he fet mon Aplec de rondaies mallorquines". Zeitschrift für romanische Philologie, vol. 51 (1931): 94-111.

Selecció de textos de l’autor
“Una cosa he de fer present: encara que public tots aqueixs toms, que no se’n venga cap esquiterell amb cinc sous quatre sous sobre si hi falta tal o qual rondalla! És segur que n’hi faltaran: unes perquè no les hauré afinades, altres perquè a mon entendre no hauran treta romana i altres perquè no les hauré trobades posadores. Com jo he fet aquest Aplec no comissionat de negú, sinó perquè me passà per l’escudeller de fer-lo, l’he fet així com he volgut: he posades les que m’han agradat; i les que no m’han agradat, no les he posades.” (“Advertència preliminar”, dins Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó, volum I, 1896: XIII)

“Si de cada rondalla s’havia de transcriure i publicar la versió de cada contador, ¿qui resistiria la lectura? Just la resistiria qualque folklorista especialisat; fora dels folkloristes, tothom hi faria barres i en fugiria com de la creu el dimoni. Conforme que cal recollir cada rondalla tal com la conta cada contador; però després el col·lector ha de treure de totes aqueixes versions, diferents i discordants, la forma que consideri més feel i acostada al sentit del poble, la forma que reproduesca amb més exactitud el caràcter, la manera de veure i sentir les coses que té el poble dins el qual viu tal rondalla.” (“Com he fet mon «Aplec de rondaies mallorquines»”, Zeitschrift für romanishe Philologie núm. 51, 1931: 97-98)
Grimalt, Josep A.: “La catalogació de les rondalles de Mn. Alcover com a introducció a llur estudi”. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 1975.

Grimalt, Josep A.: “Classificació de les rondalles de mossèn Alcover: introducció a llur estudi”. Resum de la tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 1979.

Grimalt, Josep A.: “Les «notes de rondaies» de mossèn Alcover, entre l’oralitat i l’escriptura”. Revista d’Etnologia de Catalunya núm 4 (1994): 58-67.

Grimalt, Josep A.: “Les rondalles de mossèn Alcover, entre el realisme i estil abstracte”. Dins Jaume Guiscafrè i Antoni Picornell (eds.): Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 563-579.

Guiscafrè, Jaume: Es jaquet d’en Jordi des Racó. Manacor: Institució Pública Antoni M. Alcover, 2017.

Janer Manila, Gabriel: Com una rondalla: els treballs i la vida de mossèn Alcover. Palma: Moll, 1996.

Oriol, Carme: “Antoni M. Alcover, col·lector i escriptor de rondalles”. Serra d’Or núm. 501 (setembre 2001): 48-50.

Oriol, Carme: “Els primers treballs catalogràfics de les Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Recó”. Estudis de llengua i literatura catalanes 43. Miscel·lània Giuseppe Tavani 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, p. 185-201.

Oriol, Carme: “Influència de les rondalles d’Antoni M. Alcover en la configuració del corpus rondallístic de Joan Amades”. Randa núm. 50 (2003): 191-202.

Oriol, Carme: “Alcover, Antoni Maria (1862-1932)”. Dins Donald Haase (ed.): The Greenwood Encyclopedia of World Folktales and Fairy Tales, 3 vols. Westport/London 2008, vol 1, p. 25-26.

Valriu, Caterina: “Antoni Maria Alcover, el narrador generós”. Dins Carme Oriol i Emili Samper (eds.): Història de la literatura popular catalana. Alacant, Palma, Tarragona: Servei de Publicacions Universitat d’Alacant, Edicions Universitat de les Illes Balears i Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2017, p. 260-271.

Selecció de textos sobre l’autor
“Quan l’Aplec se sotmet a judici, inevitablement se’n discuteix l’autenticitat. S’ha dit que, en folklore, és autèntic allò que el poble és capaç d’assumir com a propi. Un mèrit que no li podrà negar ningú és el d’haver-se guanyat una acceptació popular que no ha obtengut mai cap obra literària entre nosaltres. El públic mallorquí va reconèixer com a pròpies aquelles rondalles, fins i tot en l’aspecte verbal: N’Alcover emprava un llenguatge que no parla cap mallorquí; però molts de lectors, incapaços d’accedir a altres llibres escrits en català, no tenien dificultat per a entendre’l ni inconvenient de reconèixer-lo com a propi. En suma, si volem considerar erroni el mètode alcoverià des del punt de vista ‘científic’, és innegable que, gràcies als seus errors de mètode, posseïm una singular obra d’art.” (Josep A. Grimalt: “Introducció”, dins Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó, I. Mallorca: Moll, 1996, p. 24)