Antoni Ciuffo

Conegut pel pseudònim de Ramon Clavellet (Sàsser, 1879 - Barcelona, 1912), tipògraf, escriptor i poeta.

De ben petit es va traslladar des de Nàpols a l’Alguer amb la seva família. Als 19 anys va deixar l’escola superior i va començar a entrar en contacte amb el món cultural i els intel·lectuals de l’Alguer.

La seva producció poètica està formada per 18 poesies de temàtica diversa. Va ser un dels fundadors del Centre Catalanista La Palmavera. L’any 1906, va assistir amb Joan Palomba, en representació de l’Alguer, al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana celebrat a Barcelona. Aquest mateix any es va establir a Barcelona on va impartir conferències sobre l’Alguer i l’alguerès. El 1908 va fundar la revista La Sardenya Catalana.

Els joves escriptors de La Palmavera van divulgar aspectes de la cultura algueresa sovint en italià. Ciuffo, en canvi, ho va fer sense renunciar a l’ús del català. La seva tasca va afavorir el redreçament cultural de l’Alguer i la seva aproximació, després de molt temps de silenci, a Catalunya. La relació que l’unia amb el jove alguerès Antoni Useri el va dur a editar bona part de la seva obra folklòrica, fins aleshores inèdita.

Redacció: Mercè Ferràs

Llibres
1985. Scanu, Pasqual (ed.): Rondalles alguereses. Barcelona: Rafael Dalmau.

1996. Clavellet, Ramon; Antoni Useri: Rondalles i cançons populars. A cura de Joan Armangué. L'Alguer: La Celere.

Articles
1924. "Folklore alguerès". Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana vol. 13, núm. 5 (1924): 257-272.

Nughes, Antoni: Ramon Clavellet, pàgines de literatura algueresa. Alguer: Edicions del Sol, 1991.

Nughes, Antoni: “Clavellet i la Renaixença algueresa: un cas d’incomprensió”. Revista de Catalunya núm. 48 (1991): 65-81.

Nughes, Antoni: “Ramon Clavellet i la renaixença algueresa. L’experiència humana, cultural i literària de Antoni Ciuffo”. L’Alguer núm. 14 (1991): 7-18.

Nughes, Antoni: “Les últimes lletres de Clavellet a La Palmavera”. L’Alguer núm. 86 (2003): 7-18.