Jordi Pere Cerdà

Pseudònim d’Antoni Cayrol (Sallagosa, 1920-2011), poeta, narrador, dramaturg, activista cultural i polític.

Fill d’una família de pagesos i carnissers, va créixer immers en l’ambient rural de la seva comarca i entre dues cultures: la culta oficial, francesa, i la de casa, catalana. Va estudiar el batxillerat a Perpinyà. Als 14 anys va descobrir la poesia catalana i cap als 20 va tenir contactes amb poetes parisencs. La seva formació és autodidacta, forjada amb múltiples i variades lectures, afaiçonada amb relacions amb intel·lectuals diversos i marcada per la seva militància comunista.

Durant la seva vida va compaginar el treball d’escriptor amb els oficis de carnisser (a Sallagosa, fins a 1960) i el de llibreter (a Perpinyà, fins a 1976). La seva trajectòria personal sempre va estar basada en el compromís amb el seu temps històric: polític (des de la lluita com a membre de la Resistència, del 1942 al 1944, al nomenament de batlle a Sallagosa el 1953), social (defensant que l’intel·lectual ha de produir en la societat on viu i per a la seva gent) i cultural (impulsant tot tipus d’activitats a la Catalunya Nord: teatre, cine-club itinerant, conferències, entitats i revistes).

El seu interès pel folklore es va iniciar entre els anys 40 i 50, quan va descobrir el cançoner popular. En aquell temps va escriure força sobre les seves dictaires de cançons, analitzant-ne el caràcter, la persona i la formació. Va reunir molt material musical, que va arxivar, classificar i estudiar. La seva atracció per la temàtica popular es va manifestar també en articles dispersos sobre aspectes com les tradicions, les danses, els romanços, els renecs, els sobrenoms i motius, les dites, etc. a La Tramontane (1946-56), Sant Joan i Barres (1961) i L’Almanac català del Rosselló (1974-80).

El 1961 va publicar les Contalles de Cerdanya, que l’autor va viure com la primera experiència d’escriptura en prosa, des d’un plantejament de respecte a allò que pertany a la comunitat i la decisió d’elaboració literària.

Redacció: Josep M. Pujol

Llibres
1961. Contalles de Cerdanya (presentació per Albert Manent). Barcelona: Barcino; 2ª ed.: Contalles de Cerdanya. Perpinyà: Sant Joan i Barres, 1977; 3ª ed.: La dona d'aigua del Lanós: Contalles de Cerdanya. Canet de Rosselló: Trabucaire, 2001.

Articles
Dispersos a La Tramontane (1946-1956), Sant Joan i Barres (1961), Almanac català del Rosselló (1974-80).
Cerdà, Jordi Pere: Cant alt: autobiografia literària. Barcelona: Curial, 1988.

Cerdà, Jordi Pere: “Nota preliminar” dins Contalles de Cerdanya. Barcelona: Barcino, 1961, p. 9-10.

Luna-Batlle, X.: “Les Contalles de Cerdanya de Jordi Pere Cerdà dins la tradició rondallística catalana”. Dins C. Carrera [et al.] . Actes del col·loqui Jordi Pere Cerdà: literatura societat frontera. Perpinyà/Abadia de Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Presses Universitàries de Perpignan/Grup Català d’Estudis Rossellonesos, 2004.

Morvay, K. “La fraseologia de les Contalles de Cerdanya de Jordi Pere Cerdà (Notes i mostra del projecte d’un Petit Diccionari Fraseològic Cerdanià)”. Dins C. Carrera [et al.]. Actes del col·loqui Jordi Pere Cerdà: literatura societat frontera. Perpinyà/Abadia de Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Presses Universitàries de Perpignan/Grup Català d’Estudis Rossellonesos, 2004.