Foto: Diario de Ibiza

Joan Castelló Guasch

Página en construcción. Disponible solo en versión catalana.

Redacció: Caterina Valriu

1952. Supersticiones ibicencas. Palma: Luis Ripoll, Editor, Panorama Balear 13.

1952. Rondaies eivissenques. Palma: Imprenta Sucesores de F. Ferrer; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1995.

1953. Rondaies eivissenques de quan el Bon Jesús anava pel món. Palma: Impremta Alfa; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 2004.

1955. Rondaies d’Eivissa. Palma: Editorial Moll, Les Illes d’Or 64; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1996.

1961. Rondaies i contes d’Eivissa. Palma: Impremta Alfa; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1999.

1976. Rondaies de Fomentera. Palma: Impremta Alfa; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1994.

1956. Rondaies eivissenques i contes de sa majora. Palma: Impremta Alfa.

1988. Greix vermell i altres escrits. Pròleg per Felip Cirer Costa. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs.

1993. Barruguets, fameliar i follet: Rondaies. Pròleg per Felip Cirer Costa. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs.

Almanac El Pitiuso publicat a Eivissa entre 1945 i 1979.

Selecció de textos de l’autor
“A l’instant [de s’ampolla] va sortir un caparrotet pelat, com una nou, que així que es trobà fora s’inflà com un melonet eriçó. Darrere es cap sortiren uns bracets llargs i prims com sarments, un cosset prim que també s’inflà tot d’una com una baldraqueta, seguit d’unes cametes i uns peuets, tot tan petitoi que pareixia mentida que s’hi pogués aguantar damunt. I ses manetes casi casi li rossegaven per en terra.
De tot d’una en Pere i na Lletrudis se regiraren de ben de veres de veure allò tan ferest. Més i més quan s’aturà davant ells botant i ventant-los ses manetes ran de sa cara, amb una veuarra forta i amenaçadora els deia, sense tenir aturai:
-Feina o menjar! Feina o menjar!” (“Es fameliar”. Dins Rondaies d’Eivissa. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1996, p. 88-90).
Arxiu d’Història Oral Joan Miralles (AHOJM). Arxiu del so i de la imatge de Mallorca. Escriptors de les Balears. CD 24-25. Entrevistes realitzades el 30/07/ i el 19/08 de 1979.

Cirer, Felip: “Joan Castelló Guasch (1911-1984)”. Dins Escriptors de les Illes Balears 2. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1990, p. 30-31.

Cirer, Felip: Joan Castelló Guasch. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, Màscares 3, 2009.