Foto: Diario de Ibiza

Joan Castelló Guasch

Joan Castelló i Guasch (Eivissa, 15.03.1911 - Palma, 24.03.1984), impressor, activista cultural i folklorista.

Fill d’una família de menestrals, va créixer en l’ambient popular, mariner i humil de la Vila d’Eivissa de les primeres dècades del segle XX. Cursà estudis elementals. Als deu anys començà a treballar com a mosso d’impremta i aprengué l’ofici de caixista. En els anys de joventut treballà al Diario de Ibiza i allà conegué l’erudit eivissenc Isidor Macabich, que l’animà a assistir a classes nocturnes al Centre d’Acció Social que ell dirigia. També en aquesta època començà el seu interès per la literatura popular i es formà el seu ideari de tendència socialista. El 1932 va ser processat per un article de caire polític i això l’obligà a viure a Palma. El 1935 es casà amb l’eivissenca Josepa Orvay. El 1936 fou cridat a files i, malgrat la seva ideologia socialista, va haver de lluitar en el bàndol nacional. Acabada la guerra, s’instal·là definitivament a Palma, on es guanyà la vida com a impressor, però sempre mantingué intensos lligams amb les illes Pitiüses. Tant és així que fou un dels fundadors de la Casa de Ibiza, entitat cultural i recreativa dedicada a donar suport als eivissencs i formenterencs que per un o altre motiu residien a Mallorca.

Entre 1945 i 1979 publicà anualment l’almanac El Pitiuso que, a l’estil dels populars pronòstics, incloïa materials de cultura popular. També va elaborar nombroses guies turístiques de les Pitiüses que destacaven pels acurats continguts històrics i, sobretot, etnològics, amb referències a arquitectura popular, costumari, jocs infantils, música i danses, dret foral, cuina, etc. El 1952 publicà un opuscle sobre creences, titulat Supersticiones ibicencas, en el qual detallava els personatges fantàstics de l’imaginari eivissenc. També va escriure sobre onomàstica, toponímia, instruments de música popular, cançoner, etc. La seva principal aportació, però, són el centenar llarg de rondalles que va recollir de fonts orals, de les quals en feu versions escrites que ell mateix va editar.

Castelló va fer una tasca pacient i continuada per articular el corpus rondallístic d’Eivissa i Formentera, sense cap pretensió erudita ni literària, sinó amb la voluntat de salvar-les de l’oblit i d’afavorir-ne la difusió, especialment entre els habitants de les Balears. Castelló, que no es considerava escriptor, excel·lí en l’ús del llenguatge. Escrivia les rondalles i llegendes en dialecte eivissenc, però al mateix temps tenia cura que fossin entenedores per a qualsevol lector en llengua catalana. El seu treball de redacció és fet des de l’equilibri i la senzillesa, amb el tremp de qui domina la llengua escrita però coneix en profunditat el registre oral. Per tot plegat, és considerat avui el principal recopilador i editor de les rondalles de les Pitiüses.

Redacció: Caterina Valriu

1952. Supersticiones ibicencas. Palma: Luis Ripoll, Editor, Panorama Balear 13.

1952. Rondaies eivissenques. Palma: Imprenta Sucesores de F. Ferrer; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1995.

1953. Rondaies eivissenques de quan el Bon Jesús anava pel món. Palma: Impremta Alfa; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 2004.

1955. Rondaies d’Eivissa. Palma: Editorial Moll, Les Illes d’Or 64; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1996.

1961. Rondaies i contes d’Eivissa. Palma: Impremta Alfa; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1999.

1976. Rondaies de Fomentera. Palma: Impremta Alfa; 2ª ed.: Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1994.

1956. Rondaies eivissenques i contes de sa majora. Palma: Impremta Alfa.

1988. Greix vermell i altres escrits. Pròleg per Felip Cirer Costa. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs.

1993. Barruguets, fameliar i follet: Rondaies. Pròleg per Felip Cirer Costa. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs.

Almanac El Pitiuso publicat a Eivissa entre 1945 i 1979.

Selecció de textos de l’autor
“A l’instant [de s’ampolla] va sortir un caparrotet pelat, com una nou, que així que es trobà fora s’inflà com un melonet eriçó. Darrere es cap sortiren uns bracets llargs i prims com sarments, un cosset prim que també s’inflà tot d’una com una baldraqueta, seguit d’unes cametes i uns peuets, tot tan petitoi que pareixia mentida que s’hi pogués aguantar damunt. I ses manetes casi casi li rossegaven per en terra.
De tot d’una en Pere i na Lletrudis se regiraren de ben de veres de veure allò tan ferest. Més i més quan s’aturà davant ells botant i ventant-los ses manetes ran de sa cara, amb una veuarra forta i amenaçadora els deia, sense tenir aturai:
-Feina o menjar! Feina o menjar!” (“Es fameliar”. Dins Rondaies d’Eivissa. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 1996, p. 88-90).
Arxiu d’Història Oral Joan Miralles (AHOJM). Arxiu del so i de la imatge de Mallorca. Escriptors de les Balears. CD 24-25. Entrevistes realitzades el 30/07/ i el 19/08 de 1979.

Cirer, Felip: “Joan Castelló Guasch (1911-1984)”. Dins Escriptors de les Illes Balears 2. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1990, p. 30-31.

Cirer, Felip: Joan Castelló Guasch. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, Màscares 3, 2009.